Založ si blog

Nový svet pre Človeka – Alternatívny scenár globalizácie

 

Človek…

Jedinečná bytosť, ktorá dostala od Stvoriteľa úžasné dary. Život, rozum,  slobodnú vôľu, dušu a tvorivosť.

Žiaľ,  mnohí ľudia tieto dary nevedia, alebo nedokážu oceniť a plne využívať nielen na vlastné osobné napredovanie, ale ani na rozvoj a zdokonaľovanie celej spoločnosti.

Čo človeku bráni v tom, aby intelektuálne a duchovne rástol, aby rozvíjal svoje talenty,  nadanie, hľadal poznanie,  žil v symbióze s vlastnou planétou a jej biosférou?

Čo človeku bráni  stať  sa skutočným, plnohodnotným Človekom?

 

Ilustračný obrázok: torden.sk

 

Človek…

Jedinečná bytosť, ktorá dostala od Stvoriteľa úžasné dary. Život, rozum,  slobodnú vôľu, dušu a tvorivosť.

Žiaľ,  mnohí ľudia tieto dary nevedia, alebo nedokážu oceniť a plne využívať nielen na vlastné osobné napredovanie, ale ani na rozvoj a zdokonaľovanie celej spoločnosti.

Čo človeku bráni v tom, aby intelektuálne a duchovne rástol, aby rozvíjal svoje talenty,  nadanie, hľadal poznanie,  žil v symbióze s vlastnou planétou a jej biosférou?

Čo človeku bráni  stať  sa skutočným, plnohodnotným Človekom?

V článku Pár slov o „mocenských elitách“ som sa zamyslela nielen  nad súčasným  morálnym úpadkom  a duchovnou biedou, ktoré sú tisícročia umelo vytvárané mocenskými elitami. Pretože sú to mocenské elity, ktoré takýmto spôsobom  zámerne potláčajú ľudskú prirodzenosť a duchovnosť. Vždy, keď má ľudstvo možnosť začať tvoriť novú, sociálne a ľudsky spravodlivú spoločnosť a napredovať,  je táto snaha mocenskými elitami úmyselne zničená, často už zárodkoch a to veľmi krutými spôsobmi.

Prečo je taká  obrovská snaha mocenských elít brzdiť prirodzený vývoj človeka?

Výsledkom súčasnej snahy mocenských elít zabrániť  ľudstvu napredovať  v jeho raste, je  vytváranie neprirodzených globálnych projektov a nadvláda umelo formovaných impérií . V tejto  davo-elitárskej spoločnosti , ktorej božstvom sa stal „Zisk za každú cenu“ a vykorisťovanie človeka človekom filozofiou, ľudský život a jeho význam stráca hodnotu. A práve preto sa svet ocitol na prahu najničivejšieho vojenského konfliktu v novodobých dejinách ľudstva.

Dá sa zabrániť globálnej katastrofe a zničeniu života na Zemi?

Má ľudstvo šancu na záchranu, zmenu spôsobu života a duchovný rast?

Odpovede všetkým tým, ktorí hľadajú odpovede na tieto otázky prináša jedinečná kniha ruského spisovateľa, sociálneho filozofa, autora Ceny  za láskavosť v umení „V prospech mieru“ Alexandra E. Usanina  Nový svet pre človeka – Alternatívny scenár globalizácie.

Ak chceme pochopiť, prečo sa súčasný svet ocitol v situácii – konflikte  odlišných kultúr a mocenských režimov, ktorý hrozí zánikom ľudstva, musíme vedieť  aká je podstata  riadenia týchto systémov.

Alexander E.  Usanin vo svojej knihe vysvetľuje podstatu  fungovania  a riadenia západného globalizačného projektu, ktorého základom je kontrola ľudstva prostredníctvom  finančného a úverového systému. Vytvára tak konzumnú spoločnosť, kde sa človek stáva  konzumentom úplne všetkého a prepadá sa nielen do obrovského  dlhového, ale aj mentálneho   otroctva. Modlou kapitalistického sveta je „Zisk za každú cenu“ a riadi sa pravidlom: „Kto má viac peňazí ten má aj pravdu!“ Preto je v kapitalizme  zotročovaný  človek človekom a je bezbreho drancovaná a ničená celá planéta. Kapitalizmus, ktorý sa takýmto spôsobom stal celosvetovým parazitom, sa  v skutočnosti stal „slepou vývojovou vetvou“ spoločnosti, pretože vďaka spomínanému parazitovaniu na ľuďoch a planéte už stratil posledné šance na svoju nápravu, ale aj ďalší rozvoj.

Druhým globalizačným projektom, ktorý prináša pre ľudstvo nevídané nástrahy je čínsky projekt. Ten spája kapitalistický systém spolu so socialistickými ideami a jeho snahou je vytvoriť „ľudské spoločenstvo zdieľajúce spoločný osud“.  Ľudské spoločenstvo, ktoré bude kontrolované pomocou vonkajších kontrolných systémov – čipov, kde budú občanom prideľované sociálne kredity a spoločnosť bude riadiť umelá inteligencia. Áno,  spomínané ľudské spoločenstvo bude zdieľať spoločný osud v podobe  elektronického koncentračného tábora, v ktorom bude človek kontrolovaný a trestaný za každé, čo i len malé porušenie noriem umelej inteligencie a mocenskej elity.

Čo majú spoločné tieto dva globalizačné projekty?

Úplnú stratu duchovna, ktoré robí človeka Človekom.  Duchovna, vďaka ktorému sa rozvíjajú a napredujú jedinci, ale aj  celá spoločnosť.

A.E. Usanin vo svojej knihe Nový svet pre Človeka – Alternatívny scenár globalizácie prináša vysvetlenia súčasnej ekonomickej krízy, ktorá vyústila do hlbokej morálnej krízy spoločnosti. Krízy,  ktorej výsledkom je hrozba jadrovej vojny a globálnej katastrofy.  Kniha však  ponúka riešenia tejto krízy.

Na príklade budovania Sovietského zväzu J.V Stalinom a vytvárania ľudsky spravodlivej  socialistickej spoločnosti poukázal, aké je dôležité nielen hmotné zabezpečenie členov spoločnosti, ale aj  ich duchovný a morálny vývoj. Po Druhej svetovej vojne sa budovanie socializmu v celom socialistickom bloku zameralo najmä na vytváranie materiálneho blahobytu.  A to vytváraním konzumnej spoločnosti, veľmi podobnej tej, ktorá bola utváraná  západnou spoločnosťou. O tomto nesprávnom smerovaní socializmu písal vo svojej knihe „Mať, alebo byť“, pred mnohými rokmi sociológ a filozof Erich Fromm. A práve budovanie socializmu na nesprávnych základoch a absencii duchovného rozvoja jednotlivca a spoločnosti viedlo k jeho zámernej likvidácii západnou kapitalistickou spoločnosťou. V súčasnosti sa  celá civilizácia, ktorej hodnotový systém vyjadruje známa „Maslowova pyramída“ ocitla na pokraji zániku. A.E. Usanin predstavuje vo svojej knihe svoju vlastnú „Usaninovú pyramídu“, kde základom spoločnosti nie je materiálny blahobyt, ale duchovno, ktoré zabezpečuje zdravý vývoj  ľudsky a sociálne spravodlivej spoločnosti.

Žiaľ, v súčasnej dobe drvivá väčšina obyvateľov planéty žije v mocenských systémoch, ktoré ich pomocou mentálneho a dlhového otroctva spútali tak, že nepracujú preto, aby si zabezpečili materiálny blahobyt, ale aby získali prostriedky na holé prežitie. A tento trend už nevidíme iba v štátoch a krajinách, ktoré boli dlhodobo kolonizované a vyciciavané západnou spoločnosťou a  ktorá si na ich úkor zvyšovala svoj materiálny blahobyt.  Kvôli chamtivosti mocenských elít, narastá chudoba aj  v samotnej „vyspelej západnej spoločnosti“. Pretože človek, ktorý musí dlhé hodiny pracovať, často v neľudských podmienkach len aby prežil, stráca čas, ktorý by mohol využiť na samovzdelávanie sa , napredovanie a duchovný rast.

Preto je nutné zamyslieť sa, akú spoločnosť a život  ľudstvo chce? Stačí žiť v duchovnej  slepote s pocitom falošného blahobytu a meniť sa tak na hodnotovo prázdneho tvora, ktorému k životu stačí mať plné brucho, trochu lacnej zábavy a sex?  Výsledok takého životného štýlu máme denne pred očami a je ním totálny úpadok spoločnosti, morálna a duchovná bieda.

Ľudstvo sa ocitlo v situácii, keď je najvyšší  a možno aj posledný čas začať konať, vytvárať a budovať novú spoločnosť, založenú na pevných základoch duchovna, lásky, etických princípoch a morálnych hodnotách. Spoločnosť, kde človek prevezme zodpovednosť za svoje konanie. Bude žiť v súlade nielen so svojím svedomím a inými ľuďmi, ale aj s celou planétou a jej biosférou.

Knihu A. E. Usanina považujem za vynikajúci ucelený pohľad  a výklad problematiky súčasných mocenských systémov. A takisto  je vzácnym, komplexným návodom, pomocou ktorého sa dá vybudovať Nový svet pre Človeka, potrebný pre všetkých tých, ktorým nie je ľahostajný osud  nielen ľudstva, ale celej planéty Zem.

Nový svet pre Človeka. Alternatívny scenár globalizácie

Autor: Alexander E. Usanin

Preklad: Gabriel Gačko

Jazyková a grafická úprava: Mgr. Róbert Merva

Obálka: Lea Turcerová

Knihu vydalo vydavateľstvo TORDEN

Devana

 

Recenzia bola zverejnená na: Belobog.sk a Torden.sk

Komu v skutočnosti slúžia politici a politické strany?

22.03.2023

Pred pár dňami som si vypočula video poslancov Suju a Mazureka v ktorom hovorili o tom, že americká ťažobná firma Alpine Oil & Gas podala na svetovú banku arbitrážnu žalobu, ktorou chcú od SR vysúdiť 600 miliónov eur za to, že im štát neumožnil ťažiť ropu na severovýchode Slovenska s nedoziernymi a katastrofálnymi ekologickými dopadmi pre celý [...]

„Z blata do kaluže a naspäť“ – mýtus o politike a politických stranách…

19.03.2023

Kedysi dávno som v jednej debate čítala názor, že politické strany sú potrebné (aj na Slovensku), kvôli pluralite politických názorov. Áno, je to známe klišé, ktorým sa neustále ospravedlňuje hojný výskyt politických strán a politikárčenia najmä v našom štáte. Čo však skutočne politika a politické strany znamenajú pre Slovákov posledných viac [...]

„Šoková terapia“

10.02.2023

Pred pár dňami, keď sa prevalil škandál, že súkromná televízia TA3 „stiahla“, čiže „scenzurovala“ rozhovor moderátorky Anky Žitnej s americkým ekonómom J. Sachsom v relácii „Tak takto“ som napísala krátky status s názvom „Neverte všetkému“, v ktorom som pár vetami pripomenula čitateľom, kto je J. Sachs a jeho činnosť po páde [...]

mount everest, vrtuľník, evakuácia

V nepálskom hoteli našli mŕtveho Slováka. Mal dostať výškovú chorobu

23.03.2023 15:12

Ministerstvo zahraničia úmrtie slovenského občana v tejto oblasti neeviduje.

stredná škola, školáci, žiaci, študenti

V Bratislavskom kraji plánujú zrušiť viacero stredných škôl, upozornil mestský poslanec

23.03.2023 15:04

Likvidácia školskej infraštruktúry je podľa Polakoviča negatívnym dôsledkom, o ktorom sa pri optimalizácii nehovorí.

biden

Bidenova popularita u Američanov padá, klesla už pod 40 %

23.03.2023 14:39

Biden zatiaľ neoznámil, či sa bude o prezidentský úrad uchádzať budúci rok znovu, ľudia z jeho okolia však vo viacerých prípadoch naznačili, že prezident to plánuje.

putin, prigožin

Prigožin sklamal Putina. Po fiasku na Ukrajine ho čaká návrat do Afriky

23.03.2023 14:23

Jevgenij Prigožin prehráva na skutočnom fronte na Ukrajine i na tom byrokratickom v Rusku. Šéf vagnerovcov sa preto mieni opäť viac zamerať na Afriku.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 1,293
Celková čítanosť: 4995655x
Priemerná čítanosť článkov: 3864x

Autor blogu