Založ si blog

Ovplyvňujú „fake news“ politické dianie na Slovensku?

Áno a veľmi hrubým a neprimeraným spôsobom.
Fake news sú účelovo vytvorené dezinformácie, ktoré majú za úlohu ovplyvniť a manipulovať, či už verejnú mienku občanov a podvodným spôsobom zasahovať napríklad aj do politického diania.
Príkladom zo sveta bol útok na Irak a zvrhnutie Saddáma Husajna na základe hrubých dezinformácií o tom, že Irak vlastní jadrové, chemické a biologické zbrane. Pravda vyšla najavo oveľa neskôr, ale za vojnové zverstvá v Iraku doteraz nikto nenesie osobnú zodpovednosť.
Iným príkladom, boli správy o totalitnom režime v Líbyi, ktoré takisto viedli k vojne a zavraždeniu údajného diktátora Muammara Kaddífího.
Podobné správy ovplyvňujú politické dianie aj na Slovensku a takisto, nikto za ich šírenie nenesie osobnú zodpovednosť.
Nie je to tak dávno, čo média verejne, bez akýchkoľvek dôkazov obviňovali verejných činiteľov zo spolupráce s mafiou a z vraždy novinára Kuciaka a jeho priateľky.
Správy sa ukázali ako nepravdivé a vykonštruované.
S podobnými „fake news“ sa teraz stretávame v kauze „Kočnerova threema“.
Odhliadnuc od toho, čo médiá v tejto kauze podsúvajú občanom tohto štátu a akým spôsobom sa dostávajú ku „dez-informáciám“, by som rada upozornila iný závažný problém v tejto kauze a to na hrubé porušovanie základných ľudských a politických práv, ktoré sú zakotvené v Ústave SR.
A sú to:
Čl. 19
1) Každý má právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a na ochranu mena.
2) Každý má právo na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života,
3) Každý má právo na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním, alebo iným zneužívaním údajov o svojej osobe.

Čl. 22
1) Listové tajomstvo, tajomstvo dopravovaných správ a iných písomností a ochrana osobných údajov sa zaručujú.
2) Nikto nesmie porušiť listové tajomstvo ani tajomstvo iných písomností a záznamov, či už uchovávaných v súkromí, alebo zasielaných poštou, alebo iným spôsobom; výnimkou sú prípady, ktoré ustanoví zákon. Rovnako sa zaručuje tajomstvo správ podávaných telefónom, tekegrafom, alebo iným podobným zariadením.
Čl. 26
1) Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené.
2) Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom, alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu. Vydávanie tlače nepodlieha povoľovaciemu konaniu. Podnikanie v odbore rozhlasu a televízie sa môže viazať na povolenie štátu. Podmienky ustanoví zákon.
3) Cenzúra sa zakazuje.
4) Slobodu prejavu a právo vyhľadávať a šíriť informácie možno obmedziť zákonom, ak ide o opatrenia v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných, bezpečnosť štátu, verejného poriadku, ochranu verejného zdravia a mravnosti.
5) Orgány verejnej moci majú povinnosť primeraným spôsobom poskytovať informácie o svojej činnosti v štátnom jazyku. Podmienky a spôsob vykonania ustanoví zákon.

Súčasná situácia v našom štáte svedčí o tom, že vybrané médiá hrubo porušujú zákony a Ústavu SR, bez toho, aby niesli za svoje konanie zodpovednosť.
Svedčí to o aj tom, že SR, nie je zvrchovaným a právnym štátom, pokiaľ jej verejní činitelia dovolili a tolerujú mediálne manipulácie a hrubé porušovanie zákonov a základných ľudských a politických práv a slobôd.
Spočíva to aj v slabej informovanosti o ľudských právach a slobodách, ale aj v hrubom nátlaku, ktorý médiá zneužívajú na dosahovanie im určených cieľov.
Situácia sa môže zmeniť len vtedy, ak v našom štáte budú platiť zákony pre všetkých a tí, ktorí ich porušujú, budú za to niesť plnú trestnoprávnu zodpovednosť.

Zdroje:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fake_news
https://archiv.vlada.gov.sk/old.uv/8578/druha-hlava.html
https://www.aktuality.sk/clanok/225170/spioni-oklamali-svet-a-zacal-utok-na-irak-a-saddama-husajna/
https://spravy.pravda.sk/svet/clanok/333756-libya-vpred-do-minulosti/

Psia dušička. . .

15.10.2019

Psia dušička je niečo, čo ma nikdy neprestane prekvapovať. Ale aj snaha psíka, prekabátiť ma, či ochraňovať pred všetkými. Vždy ma rozosmeje, keď vidím nášho beťára ako sa snaží značkovať viac »

Sú politici nadľudia?

14.10.2019

Žiaľ, mnohí uverili tomu, že sú niečo viac, ako ich voliči. Zachutila im moc a finančná odmena za to, že vôbec nemusia niesť zodpovednosť za svoje konanie. Moc a peniaze v mnohých vyvoláva viac »

Duní Dunaj a špina za špinou sa valí. ..

10.10.2019

Celých tridsať rokov na tento náš maličký štátik v srdci Európy. A posledných pár rokov je tej špiny toľko, že normálny človek – občan tejto republiky postupne stráca ešte aj tie posledné viac »

vodovodný kohútik, pohár vody

Z novostavby pri Žiline tečie kontaminovaná voda

15.10.2019 22:47

Kontamináciu by mali podľa zistených informácií spôsobovať dve neskolaudované žumpy.

Most Strazske

Padajúci most v Strážskom možno zbúrajú

15.10.2019 22:09

Okamžite bol uzatvorený pre automobilovú dopravu a odborníci musia zistiť rozsah jeho poškodenia. Vylúčené nie je ani jeho zbúranie a postavenie nového.

Sýria / vojak / vojaci /

Putin a Erdogan diskutovali o situácii v Sýrii

15.10.2019 21:44, aktualizované: 23:19

Telefonát medzi ruským a tureckým prezidentom sa uskutočnil z iniciatívy tureckej strany.

Ukrajina / vojak /

Plán na stiahnutie ťažkých zbraní na východe Ukrajiny zostal na mŕtvom bode

15.10.2019 20:28

Zástupcovia separatistov, Ukrajiny a Ruska v kontaktnej skupine totiž nenašli na utorňajšom kole rozhovorov v bieloruskej metropole Minsk spoločnú reč.