Macronovo „Waterloo“…

27. februára 2024, devana, Zamyslenia z kuchyne

 

Ilustračný obrázok: Pixabay

Bola moja prvotná myšlienka pri pompéznych informáciách o včerajšej „bojovej porade v Paríži“. Aj keď Macronovo skutočné „Waterloo“ začalo už v Nigeri, odkiaľ Francúzsko odišlo s potupnou porážkou a  stratilo najdôležitejšiu kolóniu, v ktorej drancovalo nerastné suroviny, najmä urán.

V skutočnosti bola včerajšia „parížska schôdzka“ aktom zúfalstva z porážky „vyspelej západnej Európy“ a snahou  zlegalizovať prítomnosť vojakov NATO na Ukrajine.

Dnes ráno pri čítaní najnovších správ som si spomenula na požiar Notre-Dame .  V súčasnosti si na obrázky ohnivého inferna spred piatich rokov spomenie už len málokto a pritom symbolizujú zánik „vyspelého západného sveta“, tak ako ho poznáme a jeho hodnôt.  Sveta, ktorý si svoju „vyspelosť“ a prosperitu budoval koloniálnou politikou, drancovaním, ničením, vojnovým šialenstvom,  zotročovaním a vraždením nevinných ľudí.

Sveta, ktorý sa vďaka amorálnosti jeho politických predstaviteľov a vodcov rozpadáva a rozkladá. Sveta, ktorého hodnoty sa stali stokou plnou smradľavých splaškov nemravnosti a neľudskosti.

Žiaľ, o skutočnej podstate tohto sveta a jeho hodnôt  najviac vypovedá to, že sa ho jeho predstavitelia snažia zachrániť za každú cenu vojnou a to aj jadrovou vojnou. Týmto „politickým elitám“ nikdy nezáležalo na ľudských životoch, ani na skutočných mravných hodnotách a etických princípoch, inak by vedeli, že spoločnosť sa dá zachrániť iba mierovou cestou.

Preto sa Macronovo „Waterloo“ stáva „Waterloom“ celej „vyspelej západnej spoločnosti“.

 

Devana

Slnovratovo 27. február 2024

 

Zamyslenie bolo zverejnené na: Belobog.sk