Koloniálna vojna v Európe…

22. februára 2024, devana, Klamstvá demokracie

 

Ilustračný obrázok: Pixabay

Koloniálna vojna v Európe je rozbehnutá na viacerých frontoch. Na riadiacom – mocenskom, informačnom a najmä na ekonomickom. Konvenčná vojna na Ukrajine je však jedným z tých najdôležitejších bojísk.

V posledných týždňoch prebiehajú v celej Európe masívne protesty poľnohospodárov, ktorí bojujú o záchranu. V týchto dňoch dostáva čoraz väčší význam údajný návod na návod na ovládanie ľudstva nedávno zosnulého Henryho Kissingera: „Ovládajte ropu a budete ovládať národy. Ovládajte jedlo a budete ovládať ľudí.“.

Pred pár dňami som videla tv. reportáž z protestov farmárov z Poľska. Jeden z nich hovoril o tom, že ich ničia potraviny dovážané z Ukrajiny a nariadenia z Bruselu. A dnes som si prečítala ako jedna z prominentných odborníčok Progresívneho Slovenska odkázala poľnohospodárom, že sa majú pripraviť na to, že keď do EÚ vstúpi Ukrajina, budú musieť  pestovať a chovať niečo iné

Áno, v celej Európe prebieha veľmi tvrdá koloniálna vojna. Tie v minulosti boli vedené napríklad aj krutými hladomormi, najmä v Indii, a je možné, že túto taktiku budú súčasnosti  používať v Európskej kolónii novodobí kolonizátori.

Žiaľ, množstvo občanov netuší, čo sa skrýva za protestmi poľnohospodárov a ani čo je skutočnou príčinou vojny na Ukrajine.

Na začiatok je nutné hovoriť pravdu o „ukrajinskom obilí a potravinách“. Aj keď je toto obilie vypestované na území Ukrajiny, v skutočnosti nie je ukrajinské. Je dôležité vedieť, kto v súčasnosti hospodári na ukrajinskej pôde a na  to, že to nie sú ukrajinskí poľnohospodári  poukazujú mnohé inštitúcie, odborníci, či dokonca novinári aj v mainstrame už niekoľko rokov.

To, že nadnárodné korporácie, ktoré hospodária na ukrajinskej  černozemi  a pestujú GMO potraviny, pri ktorých pestovaní sa využívajú obrovské množstvá pesticídov, ktorých úlohou je hubiť živé organizmy priamo prechádzajú do pestovaných plodín a následne vyrábaných potravín je verejne známe. Dokonca aj to, aké účinky majú takéto potraviny na zdravie ľudí a  ich pestovanie  na zdravie celej planéty.

Veľmi dôležitým aspektom koloniálnej vojny v Európe je ten, že obnovu Ukrajiny po vojne bude viesť investičná korporácia BlackRock. V podstate je to potvrdenie, kto vedie vojnu proti samotnej Európe, ale aj Rusku.

V tejto koloniálnej vojne, kolonialisti používajú osvedčené mocenské metódy využívané nielen priamo na boj a ovládnutie, ale aj na ovládanie kolónii. A prebieha to veľmi podobným spôsobom ako kedysi v Indii, keď veľké a bohaté impérium ovládol v podstate malý kolonizátor – Anglicko. V súčasnosti si nadnárodné korporácie cielene pomocou „lobingu“ vychovávajú celé politické spektrum v EÚ a v skutočnosti riadia bruselský byrokratický aparát. Nedávno to potvrdilo vyjadrenie českého europoslanca MUDr. Ivana Davida.

Žiaľ, poľnohospodári v západnej Európe sa prebrali až teraz, keď sú lacnými potravinami  z Ukrajiny a koloniálnou politikou bruselských  eurokratov ohrození aj oni samotní a hrozí im nepredstaviteľná chudoba. Kým prebiehala tvrdá kolonizácia východných krajín a oni dostávali ako „držhubné“ dotácie, o ktorých sa poľnohospodárom vo východnej časti Európy ani nesnívalo, boli ticho a mlčali.

O tom v akom stave je úroveň poľnohospodárstva na Slovensku svedčí naša potravinová sebestačnosť, v skutočnosti nesebestačnosť. V súčasnosti na Slovensko priváža potraviny viac ako tisíc kamiónov denne a stačí si predstaviť, čo nastane, keď tieto kamióny jedného dňa neprídu. Vtedy budú ľudia zvyknutí na zatiaľ plné regály ochotní konzumovať ešte horšie „otraviny“ plné pesticídov a neurotoxínov a platiť za ne horibilné sumy nadnárodným korporáciám.

Otázkou je, koľko toho na tomto fronte boja o Európu a jej občanov zvládnu samotní poľnohospodári, keď stoja tvárou tvár nadvláde „bruselských a politických quislingov“, ktorí vedome za úplatu ničia celý „starý kontinent“ a vedú ho do biedy a otroctva.

Dnes je zrejmé, že z Európy sa stáva pracovný tábor kolonialistov. A tento tábor je dokonca používaný na boj proti Rusku, z ktorého by chceli mať novodobí kolonizátori „perlu v korune“ svojho mocenského impéria. Žiaľ aj v Rusku je mnoho kolaborantov tak ako aj u nás, ktorí sú schopní a ochotní za „kus žvance“ zradiť  a slúžiť kolonizátorom.

Najhoršie však v tejto koloniálnej vojne dopadla samotná Ukrajina. Veď tí, ktorí boli v prvom rade zámerne poslaní na smrť boli najmä drobní farmári, či robotníci z vidieka. Prečo?

Z jednoduchého dôvodu…

A práve kvôli tomu začali protestovať poľnohospodári v celej Európe… Aby neskončili ako tí na Ukrajine…

 

Devana

Slnovratovo 22. 2. 2024

Článok bol zverejnený na: Belobog.sk