Minister Naď môže byť znechutený z politiky, ale…

8. augusta 2022, devana, politikum

 

Ale, treba zdôrazniť, že je vrcholným predstaviteľom a tvorcom politiky z ktorej je znechutený.

Preto by bolo vhodné položiť otázku: „Je minister Naď znechutený aj sám zo seba?“

Politická situácia na Slovensku je veľmi vážna, ale dá sa v súčasnosti ešte vôbec hovoriť o politickej situácii, či politike? Pretože to čo robí súčasná vláda,  je iba plnenie rozkazov, ktoré dostávajú od bruselských byrokratov a nadnárodných korporácií.

A práve na príklade  znechuteného ministra Naďa sa dá poukázať na to, aký systém vládne na Slovensku viac ako tridsať rokov a akí ľudia sa dostávajú k moci.

 

Ilustračný obrázok: Pixabay

 

To, že na Slovensku vládne davo-elitársky systém, si ľudia už začali všímať. Korene tohto systému boli zapustené dávno, ešte za čias socializmu. Už vtedy boli pripravovaní ľudia, ktorí mali po „zamatovom prevrate“  prevziať moc. V súčasnosti sa k moci dostávajú mnohí  ľudia, ktorí osobne profitovali z minulého režimu a mohli tak plynule  vytvoriť elitársku základňu, ktorá sa postupne rozširovala do rôznych sfér  spoločnosti.

Odrazu sa občania ocitli v štáte, kde verejnú mienku vytvárajú a diktujú „umelecké elity“, ktoré sa stali „odborníkmi“ na politiku, ľudské práva, ekonomiku, zdravotníctvo a riadenie spoločnosti a štátu. Spolu s „mediálnymi elitami“ sú hlásnymi trúbami propagandy „vládnucich elít“, ktoré si svoju moc legalizujú zakladaním politických strán a „slobodnými a demokratickými voľbami“.

Ak chcú ľudia vedieť, prečo je náš štát v stave klinickej smrti, v prvom rade musia vedieť, kto im vládne. Až potom  môžu začať naprávať chyby a riešiť problémy, ktoré vládnuce elity napáchali a žiadať od nich plnú zodpovednosť za všetko čo napáchali.

Súčasná vláda je exemplárnym príkladom neschopnosti „vládnucich elít“, ktoré si svoju moc v štáte kúpili, alebo sa ku nej dostali vďaka rodinným, spoločenským  a politickým konexiám, ktoré boli pestované celé desaťročia. Títo ľudia síce majú formálne vzdelanie, ale nemajú žiaden všeobecný prehľad a poznatky, ktoré sú potrebné pre úspešné riadenie štátu a spoločnosti.

Spôsob, akým sa dostali k moci a vládnutiu je príčinou toho, že tieto „samozvané vládnuce elity“ počas posledných desaťročí neniesli žiadnu zodpovednosť za svoje konanie a to im dáva pocit beztrestnosti.

Kauzy, ktorými dnes médiá zabávajú ľudí, nemajú absolútne nič spoločné s politickou a vládnou korupciou a zodpovednosťou. Je to iba prachsprosté vybavovanie si účtov medzi vládnucimi elitami a prebiehajú podľa scenára, za ktorý by sa nemuseli hanbiť ani tvorcovia známeho seriálu „Chobotnica“.

Nuž a v tejto politickej atmosfére sa odrazu ľudia dozvedajú, že náš minister obrany je znechutený z politiky a uvažuje z nej odísť. A to po tom všetkom, čo pre tento štát a jeho občanov vykonal.  Ponúkol a vydal štát aj s jeho občanmi do vojenského područia cudzej mocnosti, ktorá si z neho vytvorila nárazníkovú zónu vo vojne s Ruskom. Zatiahol štát a jeho občanov do vojny, zlikvidoval obranu štátu. Ponižoval a hrubo a vulgárne  urážal  všetkých tých, ktorí vyjadrili nesúhlas s jeho konaním.  V podstate  však  týmto konaním  iba ukázal skutočný charakter „vládnucich elít“ a ich chápanie vládnutia. A tým je beztrestné „bašovanie“ a likvidácia štátu.

Žiaľ, toto všetko sa deje  aj preto, lebo slovenské vládnuce „elity“ sú „elitami“ iba v našom štáte. V podstate sú to servilní lokaji, ktorí bez premýšľania plnia rozkazy a príkazy  „vládnucich elít“, ktoré sú v mocenskej hierarchii o stupienok vyššie.

Či je príčinou znechutenia  a možného odchodu z politického života ministra Naďa iba samotná politika, alebo iné závažné  okolnosti, ukážu udalosti budúcich dní.

Čo by si však mali uvedomiť všetky súčasné slovenské „vládnuce elity“ je skutočnosť, že sú iba sluhami. A sluhovia, aj keď slúžia verne a plnia všetky príkazy, nehľadiac na následky, budú stále iba prisluhovačmi, poskokmi.  Mali by vedieť, že sluhovia, aj keď ich pán potľapká po pleci za dobre vykonanú službu,  nikdy nesedávajú s pánmi pri jednom stole, a to najmä vtedy, keď verejne ukážu vlastnú zbabelosť.

 

Článok bol zverejnený na: Belobog.sk