Prečo sa celosvetovo presadil kapitalizmus a nie budovanie komunizmu?

10. decembra 2019, devana, Nezaradené

Takto znela otázka, ktorú som dostala v diskusii pod článkom, v ktorom som písala o tom, že v ideálnom svete, by neboli ľudia bez domova, ktorí skončili v biede a živoria v nedôstojných podmienkach.
Hneď na úvod je dôležité uviesť na pravú mieru niektoré pojmy, ktorých význam je v súčasnosti úmyselne prekrúcaný.
Kapitalizmus zjednodušene označuje za budovanie komunizmu všetky snahy o zriadenie sociálne spravodlivého systému, v ktorom by mali ľudia sociálne istoty a boli v ňom dodržiavané ľudské práva.
Výrazy „Komunizmus“, alebo „Budovanie komunizmu“ sa stali nástrojom nenávistnej kapitalistickej propagandy, na potlačenie akýchkoľvek snáh obyčajných ľudí o sociálne spravodlivú spoločnosť, ktorá je v ostrom protiklade s hodnotami kapitalistickej spoločnosti.
Takisto tvrdenie, že sa celosvetovo presadil kapitalizmus a nie budovanie komunizmu, je hrubo zavádzajúce. Ako príklad uvediem, že média a Západná spoločnosť, postavená na základoch kapitalizmu, radi označujú jednu z novodobých svetových mocností ako „komunistickú Čínu“.
A napokon chcem uviesť na pravú mieru aj otázku: Prečo sa celosvetovo presadil kapitalizmus a nie budovanie komunizmu?
Áno, otázka prečo, je tiež dôležitá, ale oveľa dôležitejšou je otázka: Akým spôsobom kapitalizmus presadzuje svoje hodnoty po celom svete?
Začnem históriou.
Stačí si prečítať niečo viac o Parížskej komúne. Prečo vznikla, ale aj kým a akým spôsobom bola potlačená táto revolúcia ľudí, túžiacich po sociálnej spravodlivosti a bojujúcich proti tyranii buržoázie.
Hovorí niekomu niečo meno Róza Luxemburgová a akým spôsobom bola odstránená táto bojovníčka za sociálnu spravodlivosť v Nemecku? O príčinách vzniku a podpory Nacizmu v Nemecku som už písala. Pretože v tom čase bolo len v Nemecku okolo 20 miliónov komunistov a ich podporovateľov a Komunistická strana Nemecka bola veľmi silnou politickou stranou. Za vraždu R. Luxemburgovej bol odsúdený len jeden vojak, ktorý bol nakoniec nacistami rehabilitovaný a odškodnený.
Posledných viac ako 100 rokov, je poznačených trvalým bojom kapitalizmu proti snahám vytvoriť sociálne spravodlivú spoločnosť. Aj II. svetová vojna bola časťou tohto boja.
Môžem uviesť príklad Kuby, ktorá bola pod vedením diktátora Batistu skutočným mafiánskym štátom, ktorého vznik podporovali politické, finančnícke a mafiánske elity z USA, so silnou podporou tajnej služby. Napriek tomu sa Kuba pod vedením Fidela Castra vymanila spod tejto tyranskej nadvlády. Viete koľko atentátov na F. Castra zosnovala a organizovala CIA a mafia?
Snahy o sociálnu spravodlivosť v štátoch Južnej Ameriky, kde bohatí americkí biznismeni vlastnili väčšinu majetku, boli takisto veľmi tvrdo potlačené. Viete, že poradcom bolívskeho diktátora Barrientosa, ktorý potlačil ľavicové hnutie v Bolívii, bol známy nacistický zločinec a platený informátor CIA Klaus Barbie?
A v čom radil? V tom, ako majú mučiť ľavicovo orientovaných väzňov, aby im spôsobili, čo najväčšie utrpenie.
Najznámejší príkladom boja kapitalizmu proti komunizmu je vojna vo Vietname.
U nás, v bývalom Československu boj kapitalizmu proti komunizmu skončil len s jednou fiktívnou obeťou. Ale následky sú ešte 30 rokov ako po vojne. Stačí sa pozrieť na chátrajúce budovy výkladných skríň národného hospodárstva, fabrík a družstiev, ktoré zamestnávali väčšinu obyvateľstva a zabezpečovali sociálnu spravodlivosť a istoty občanom štátu. Štátu, ktorý doteraz žije s pozostatkov toho, čo mu vybudovali a zanechali „komunisti“.
V súčasnosti vládne v našom štáte „demokracia“, ktorá je synonymom pre výraz kapitalizmus.
A aká je skutočnosť? Neustály politický boj, politické a korupčné škandály, vláda oligarchie, chudoba a sociálne neistoty nahradili „totalitu“. A ľudia? Tí sa tešia akú vysokú životnú úroveň majú, keď majú bývanie na hypotéku, auto na lízing a zariadenie domu na spotrebný úver…
To, akým spôsobom bojuje kapitalizmus proti snahám vybudovať sociálne spravodlivú spoločnosť sme videli aj v nedávnej minulosti.
O tom, aké sociálne istoty mali ľudia vo Veľkej líbyjskej arabskej ľudovej socialistickej džamahírii sa mnohým ani nesníva. Muammar Kaddáfí bol však kapitalistickým svetom označený za diktátora a „slobodne a demokraticky“ zavraždený, pre vyššie ciele kapitalizmu. Ako vyzerá Líbya v súčasnosti?
Presne tak, ako si to predstavoval kapitalizmus.
Aj v súčasnosti sa kapitalizmus „presadzuje“ vo svete stále rovnakými prostriedkami, ktoré označuje ako šírenie „slobody a demokracie“. Robí to peniazmi, ktorými si kupuje verných lokajov, hrubou vojenskou silou, ktorá ničí celé krajiny a má na svedomí obrovské množstvo nevinných obetí, ale aj zničených ľudských životov, utrpenia bolesti.
Žiaľ, všetci tí, ktorí oslavujú kapitalizmus skrývajúci sa pod pojmom demokracia , podporujú tyranské zdieranie a ovládanie človeka človekom, vojnové násilie, biedu, utrpenie a prenasledovanie nevinných ľudí. Pretože presne také sú hodnoty kapitalizmu, ktorého hodnoty sú vo veľkom rozpore s hodnotami sociálne spravodlivej spoločnosti.
Zdroje:
https://sk.wikipedia.org/wiki/Par%C3%AD%C5%BEska_kom%C3%BAna_(1871)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rosa_Luxemburgov%C3%A1

http://www.historickarevue.com/clanok/od-ofenzivy-tet-po-porazku
A iné…