Vďaka pán Osuský. . .

26. marca 2019, devana, Nezaradené

V nedeľu, som pre nedostatok času nemala možnosť vidieť celé vystúpenie p. Osuského v tv. relácii RTVS „O päť minút dvanásť“, ale videla som pár jeho výrokov, za ktoré si zaslúži poďakovanie, pretože povedal pravdu o mnohých skutočnostiach, ktoré sa dotýkajú našej republiky.
Vyjadril myšlienku, že „Ríšu zla“, ako označil socialistické zriadenie, ktoré bolo v Československu pred Zamatovou revolúciou, porazili a zničili USA. Tú „Ríšu zla“, ktorá urobila z vojnou zničeného malého štátu, prosperujúci, sebestačný a nezadĺžený štát, s rozvinutým priemyslom, poľnohospodárstvom, ale napríklad aj školstvom, ktoré nám závidel svet. Tú „Ríšu zla“, ktorá p. Osuskému dovolila vyštudovať vysokú školu a budovať si kariéru lekára a vysokoškolského pedagóga.
Takže sme sa konečne dozvedeli, komu v skutočnosti záležalo na tom, aby sa z nášho štátu, po tridsiatich rokoch budovania kapitalizmu a slobody a demokracie, stala „rozvojová krajina“, ktorá nie je schopná si zabezpečiť vlastnú obranu, aj napriek tomu, že je už 15 rokov členom NATO a je odkázaná na spasiteľskú „pomoc“ USA.
P. Osuskému patrí vďaka aj za to, že povedal pravdu o tom, ako vníma našu republiku, ale pravdou je aj to, že aj on sa podieľal na „demokratizácii“ nášho štátu, pretože celé desaťročia pôsobil vo vrcholovej politike a dokonca kandidoval v roku 2014 v prezidentských voľbách.
Patrí mu veľká vďaka za to, že svojím vystúpením mnohým ľuďom otvoril oči a konečne vidia výsledky práce tých, ktorí „vraj“ zastupujú svojich voličov a „údajne“ vykonávajú ich vôľu. Vidia prácu tých, ktorých si zvolili v slobodných a demokratických voľbách a ktorí by mali „riadiť“ tento štát tak, aby prosperoval v prospech všetkých.
Vďaka vyjadreniam p. Osuského máme možnosť vidieť v plnej nahote pravdu o našom štáte.
O tom, že sme pre mocných sveta len malým vazalským štátikom, ktorý nepotrebuje žiadnu suverenitu a poslúži len ako nárazníkova zóna a jeden veľký muničný sklad pre armádu inej krajiny.
Vďaka vystúpeniu p. Osuského, si mnohí uvedomujú, že nie sme ďaleko od doby, keď sa za iné názory, začne prenasledovanie nepohodlných ľudí, ich rodinných príslušníkov a ľudia sa nebudú môcť brániť proti svojvôli mocných a ich prisluhovačov.

Zdroje:
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14036/182765#1457
https://sk.wikipedia.org/wiki/Peter_Osusk%C3%BD
https://www.reed.senate.gov/imo/media/doc/Milcon%20Wall%20Project.pdf?fbclid=IwAR3vu7S4Z37zmv0w4h1W5S-OjmPbQ4Bj5SJnAo4IhMHvGyYFqdfwEfWBWxM